Programovanie

Python 3 – 1. prvé kroky a premenné

V tomto článku sa naučíme nejaké základy v prostredí Python IDLE, na čo slúžia premenné a ako ich používať.

dellax dellax

Python 3 – úvod a inštalácia

Python je moderný programovací jazyk, ktorého autorom je Guido van Rossum. Používajú ho spoločnosti ako Google, Facebook, Disqus, BitBucket, Mozilla,…

dellax dellax

Ako nainštalovať framework ruby on rails na Windows

V tomto návode ukážem postup ako nainštalovať webový framework Ruby on Rails na operačný systém Windows. Ruby je objektovo orientovaný…

dellax dellax