Úvod / Programovanie / Python 3 – 1. prvé kroky a premenné

Python 3 – 1. prvé kroky a premenné

V tomto článku sa naučíme nejaké základy v prostredí Python IDLE, na čo slúžia premenné a ako ich používať.

Zoznámenie s prostredím IDLE

Najskôr spustíme IDLE (Python GUI) – vývojové prostredie (Integrated Development Environment).
python3-shell

Prvý riadok obsahuje informácie o verzii pythonu. V riadku nižšie si všimnite >>> – toto sa nazýva výzva (prompt). Sem budeme zadávať príkazy, ktoré python ihneď spracuje. Takémuto interaktívnemu oknu sa hovorí shell.

Často krát sa toto okno používa ako kalkulačka. Vyskúšajte si pár jednoduchých príkazov.

Čo ak chcete zadať do pythonu nejaký text?

Python vypíše chybovú správu “NameError: name ‘ahoj’ is not defined”. To znamená, že python takéto slovo nepozná. Ak však zadáte text do úvodzoviek, alebo apostrofov, python to pochopí a vypíše.

Takémuto slovu v úvodzovkách, alebo apostrofoch sa hovorí reťazec (string)

V ukážkach budem používať znak #, ktorý slúži na písanie komentárov ku kódu. Komentovanie zdrojového kódu je pri väčších projektoch veľmi dôležité. Predstavte si že sa vrátite ku svojmu staršiemu programu po 2 rokoch.

Python a matematiké operátory

 • sčitovanie +
 • odčitovanie
 • násobenie *
 • delenie /
 • druhá mocnina **
 • odmocnina math.sqrt(cislo) – vysvetlím neskôr
 • celočíselne delenie //
 • zvyšok po delení % (modulo)

Typy hodnôt

Tak ako aj v matematike, tak aj v pythone rozoznávame typy hodnôt čísel, znakov. V matematike vám možno budú niečo hovoriť pojmy ako reálne čísla, celé čísla, racionálne čísla, atď…

 • int – celé čísla napr. 0, 1, 100, 65000, -20
 • float – desatinné čísla napr. 0.25, 5.147
 • str – znakové reťazce napr. ‘ahoj’, ‘programujem v pythone’, “auto”

Na zistenie typu hodnoty používame funkciu type(hodnota), kde hodnotu nahradíme číslom, znakom,…

Premenné

Pri programovaní si často krát potrebujeme zapamätať nejakú hodnotu. Na to slúžia premenné.
Premenná sa vytvára priraďovacím príkazom názov_premennej = hodnota.

V pythone sú premenne case sensitive, to znamená že rozlišujeme veľké a malé písmená. Napr. “a” nie je to isté ako “A”. Viac vám povie ukážka.

Názvy premenných v pythone môžu obsahovať len písmená, číslice a znak podčiarkovníka _. Názvy premenných vymýšľajte s rozumom tak aby ste sa vo svojom kóde vedeli orientovať.
V ďalšom článku sa dozviete ako vytvoriť jednoduchý spustiteľný program a zoznámime sa s for a while cyklom. Odporúčam pohrať sa s konzolou.

2 komentáre

 1. Ahoj,
  Ďakujem že si ma naučil to hore, ale bol by som rád ak by si sem už dal aj ďalší článok(“ako vytvoriť jednoduchý spustiteľný program”).

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

TOPlist