Web stránky

MP4 video – okamžité spustenie

Dali ste si na stránku video vo formáte MP4, no nespustí sa okamžite ale až po úplnom načítaní? V tomto…

dellax dellax