Značka: číslovanie strán

Číslovanie strán od určitej strany vo Worde

Pri niektorých dokumentoch napr. bakalárska práca je dôležité mať nastavené číslovanie strán

dellax dellax

Ako vo Worde očíslovať strany

Pri niektorých wordových dokumentoch je vhodné mať očíslované strany. V program Office

dellax dellax