Značka: word

Ako skopírovať text z obrázka aby sa dal upravovať

V tomto návode by som vám chcel ukázať jeden z ďalších spôsobov,

dellax dellax

Ako urobiť z pdf word dokument

stiahnutie skonvertovaného wordu v pdf formáte

dellax dellax

Ako uložiť Word vo formáte PDF

Potrebujete uložiť wordový dokument vo formáte pdf a neviete ako na to?

dellax dellax

Ako nastaviť riadkovanie vo Worde

Nastavenie riadkovania vo Worde je veľmi jednoduché a dôležité. No ak stále

dellax dellax

Ako nastaviť okraje vo worde

Krátky návod ako nastaviť okraje v programe office word 2007.

dellax dellax

Konvertovanie prípony .docx na .doc

V programe Office Word 2007 a vyššie, sa nám dokumenty defaultne ukladajú

dellax dellax

Číslovanie strán od určitej strany vo Worde

Pri niektorých dokumentoch napr. bakalárska práca je dôležité mať nastavené číslovanie strán

dellax dellax

Ako vo Worde očíslovať strany

Pri niektorých wordových dokumentoch je vhodné mať očíslované strany. V program Office

dellax dellax